Sayılar

Sayı anlayışı; sayı ve işlemlerin genel olarak anlaşılması anlamına gelir. Sayı anlayışı geliştikçe çocukların problem çözme becerisi gelişir.

Ülkemizde okul, öğretmenler ve velilerin en önemli hedefi çocukların matematik problemlerini çözebilmesidir. Ancak bir şeyler yanlış gidiyor ki, matematik okuryazarlığını ölçen sınavlarda ülke olarak ortalamanın çok gerisinde kalıyoruz.

Bu sebeple kendimize sormamız gerek, “Olmayan şey ne?

Ben de tanıdığım öğretmenlere sordum, “Sizce olmayan şey ne?” Eklemek istedikleriniz varsa lütfen bize yazın, sizin de katkınız olsun.

 • İşlem yapamıyor

  O halde ben, çocuklarım işlemleri doğru yapabilsin diye neler yapabilirim?

 • Okuduğunu anlamıyor.

  O halde ben, çocuklarım okuduğunu doğru ve eksiksiz anlayabilsin diye neler yapabilirim?

 • Akıl yürütemiyor.

  O halde ben, çocuklarım akıl yürütebilsin diye neler yapabilirim?

 • Matematiksel kavramları bilmiyor

  O halde ben, çocuklarım matematiksel kavramları anlasın diye neler yapabilirim?

 • Zaman yönetimi yapamıyor

  O halde ben, çocuklarım işlemleri hızlı yapabilsin diye neler yapabilirim?

 • Modelleme yapamıyor

  O halde ben, çocuklarım zihninde canlandırabilsin diye neler yapabilirim?

 • Yapamayacağını düşünüyor

  O halde ben, çocuklarım yanlış yapmaktan korkmasın, kendine güvensin diye neler yapabilirim?

 • Birimleri kullanmıyor, yazmıyor

  O halde ben, çocuklarım sayıları tek başına kullanmasın, her sayının bir şey ifade ettiğini belirtmeyi unutmasın diye neler yapabilirim?

 • Ölçme araçlarını doğru kullanamıyor

  O halde ben, çocuklarım işlemleri doğru ölçebilsin diye neler yapabilirim?

 • Adım adım gidemiyor

  O halde ben, çocuklarım ardından yapılacak işi doğru tahmin edebilsin diye neler yapabilirim?

 • Görsel okuma yapamıyor.

  O halde ben, çocuklarım görsel okuma yapabilsin diye neler yapabilirim?

 • İstenene bakmıyor

  O halde ben, çocuklarım isteneni tam anlasın diye neler yapabilirim?

 • İhtiyaç duymuyor

  O halde ben, çocuklarım problem çözmeye ihtiyaç duysun diye neler yapabilirim?

 • Düşünme becerilerini kullanmıyor.

  O halde ben, çocuklarım düşünme becerilerini kullansın diye neler yapabilirim?

Başka ülkelerde, başka öğretmenler bir şeyleri farklı yapıyorlar diye daha büyük başarılar elde ediyorlarsa; biz de bir şeyleri farklı yapmaya başlamalıyız.

Sayılar ile çalışmalarda neyi, nasıl farklı yapabileceğimize dair ipuçları bulacaksınız.